Mergi la conţinutul principal

Programe Uniunea Europeană

Programul de învățare al Uniunii Europene Life Long Learning susține oportunități de învățare din copilărie până la bătrânețe, în fiecare etapă de viață.

Acesta a avut un buget de 7000 € milioane pentru perioada 2007-2013, și este succesorul Programelor Socrates, Leonardo da Vinci și eLearning.

Prin acest program s-au acordat granturi și subvenții pentru proiecte și activități care să încurajeze schimburile, promovarea parteneriatelor bilaterale și multilaterale, încurajarea mobilităţii transnaționale a persoanelor și promovarea calității în sistemele de educație și formare în Europa.

Programul este construit pe patru piloni, sau sub-programe:

  • Programul Comenius pentru elevi, profesori, școli și instituții conexe / organizații (preșcolar și școlar, până la nivelul de la sfârșitul învățământului secundar superior)
  • Programul Erasmus pentru studenți, cercetători, profesori, universități și instituții conexe / organizații (învățământ superior, inclusiv plasamentele transnaționale studențești în întreprinderi)
  • Programul Leonardo da Vinci pentru ucenici, muncitori, angajați și instituții conexe / organizații (educație și formare profesională)
  • Programul Grundtvig pentru adulți, profesori și instituții / organizații conexe active în domeniul educației adulților.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-urile web ale Uniunii Europene la adresa: http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

O bază de date a proiectelor europene finalizate pot fi găsite la: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/

 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele. Mai multe informații cu privire la bugetul României pentru anul 2015 AICI.

Erasmus+ propune o abordare…

… Strategică

Organizațiile care solicită finanțare precum și partenerii dintr-un proiect Erasmus+ au posibilitatea de a planifica activitățile respectivului proiect astfel încât să dezvolte strategia organizației pe termen mediu și lung prin dezvoltarea de competențe atât pentru propriii membri cât și pentru beneficiarii cu care lucrează.

… Integrată

Învațarea pe parcursul întregii vieți presupune ca o persoană să aibă experiențe diverse. Aceste experiențe de viață nu sunt apanajul unui singur sector (fie că este vorba de școala, universitate, câmpul muncii, activitățile sociale sau personale). Astfel, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor finali (categoriile de persoane vizate), este necesar ca organizațiile implicate în orice proces de învățare sau educație să abordeze acest proces “integrat”, în mod complementar și prin cooperare cu parteneri din alte sectoare.

… Cu accent pe impact

Impactul reprezintă o parte integrantă în orice proces strategic, iar proiectele Erasmus+ vizează realizarea unor activități care să genereze un impact cat mai mare – la nivelul beneficiarilor finali prin dezvoltare profesională și personală, – la nivelul organizațiilor prin dezvoltarea capacității organizaționale și – la nivelul comunității prin a răspunde cât mai bine nevoilor identificate.

… Mai flexibilă și mai simplă

Pe de o parte, Erasmus+ propune trei linii de finanțare (comparativ cu cele 60 în perioada anterioară). Astfel este mai ușor de înțeles pentru beneficiari cum pot accesa oportunitățile de finanțare (vezi secţiunea dedicată), în special dacă sunt interesați de mai multe domenii.

Pe de altă parte se folosesc, în majoritatea cazurilor, sume forfetare și costuri unitare, ceea ce facilitează ca beneficiarii să se poată concentra pe realizarea efectivă a activităților de proiect.

Subprogramele ERASMUS +

  • Proiecte de mobilitate

Sunt acele proiecte instituţionale prin care se realizează activităţi care implică parteneri din mai multe ţări (trans-naţionale). Programul unui proiect de mobilitate diferă de la un domeniu la altul şi, în funcţie de acesta, poate cuprinde cursuri de formare, plasamente, activităţi de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activităţi de tip job-shadowing. Mai multe informaţii legate de activităţile specifice fiecărui sector găsiţi în secţiunile dedicate.

  • Parteneriate strategice

Proiecte care creează „punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională. Mai multe informații și nu numai găsiți și în secțiunile de proiecte de parteneriat strategic dedicate fiecărui sector: educația adulților, educație școlară, învățământ universitar, formare profesională (VET) și tineret.

  • Oportunități de finanțare în cadrul acțiunii cheie 3 – Dialog structurat

Aceste proiecte promovează dialogul structurat ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzita cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie (locali, regionali, naționali, europeni).

  • Acţiuni centralizate

În afara proiectelor „descentralizate” finanțate de către Agenția Națională din România mai există o serie de oportunități de finanțare (proiectele „centralizate”) care pot fi accesate direct la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles.

Informaţiile se găsesc pe situl AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROGRAME COMUNITARE DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE ROFESIONALĂ :

www.anpcdefp.ro

http://www.erasmusplus.ro

 

Utilizam cookies pe acest site pentru a imbunatati experienta utilizatorilor.

De asemenea, folosim servicii de analiza si publicitate.